Tandregulering
Alle er velkomne på klinikken til en uforpligtende snak om de muligheder der er for at få rettet netop den tandstillingsfejl man er ked af.

Behandlinger

Konsultation og rådgivning

Tandregulering hos voksne:

Man kan blive henvist til undersøgelse hos en specialtandlæge af egen tandlæge, men man kan også selv henvende sig uden henvisning.

Man starter med en konsultation hos specialtandlægen i tandregulering.

Her vil dit bid blive undersøgt af tandlægen. I de fleste tilfælde vil vi herefter kunne fortælle dig om de muligheder der er, for at behandle netop dit problem. Vi vil rådgive dig med hensyn til bøjletype. Kan det være faste eller aftagelige bøjler, må de være synlige eller skal de være usynlige. Vi vil kunne komme med en ca. pris for behandling. Hvis vi går i gang med en bøjlebehandling får man en fast pris der altid holder.
  
I andre tilfælde vil der være brug for ekstra materiale som røntgenbilleder og en scanning af tænderne, før specialtandlægen kan komme med et behandlingsforslag.

Behandlingen er i de fleste tilfælde for egen regning. Hvis tandstillingsfejlen er af en sådan karakter at der også er nødvendigt at operere på kæben, vil hele behandlingsudgiften blive betalt af det offentlige.

Alder er ingen hindring for at få foretaget tandregulering!

Børnene bliver vurderet af egen tandlæge ang. behov for tandregulering.
Ved behov bliver barnet videre henvist til specialtandlægen.

Visitation i skolerne

Visitationskriterier bygger på en risikovurdering:

  • Risiko for skader på tænder og væv, herunder caries, parodontale skader, ulykkeskader, ekstremt slid og rodresorbtion. 
  • Risiko for funktionsforstyrrelser herunder kæbeleds- og muskelsmerter, tygge og- eller afbidningsbesvær samt talefejl.  
  • Risiko for psykosociale belastninger
  • Risiko for senskader  

Den endelige beslutning om behandling vil være en samlet skøn over:

  • Indikation, dvs. den faglige risikovurdering.
  • Behov, patientens ønske
  • Mulighed, -både patientens for at gennemføre en behandling og samfundets ressourcer. 

Hvis der ikke skønnes at være behov for tandregulering ud fra de nævnte kriterier,men man gerne vil have rettet tænder ud fra et kosmetisk behov, kan dette også lade sig gøre ved at henvende sig hos os. Behandlingen er dog i så fald for egen regning.

Tandregulering