Priser
Her kan du se vores prisliste, hvis du finde mangler i prislisten kan du kontakte os for at høre nærmere.

Prisliste

Prisen er afhængig af hvor meget der skal rettes og med hvilke bøjletyper det skal gøres. 

Visitation / Konsultation

kr. 641,-

Retning af over -og underkæbefortænder

kr. 18.199 - 27.704,-

Retning af over -eller underkæbefortænder

kr. 10.069 - 15.099,-

Retning af over- og underkæbe

kr. 37.548 - 42.340,-

Retning af over- eller underkæbe

kr. 26.400,-

Bideskinne

kr. 3.623,-

Fjernelse af apparatur til konfirmation, pr. kæbe

kr. 2.500,-

Ny retentionstråd

kr. 2.970,-

Reparation af retentionstråd

kr. 801,-

Snapskinne

kr. 1.656,-

Hvis behandlingen ønskes udført  med usynlige skinner (Invisalign) vil der være tale om en merpris. Dette aftales individuelt.

Prisen er afhængig af hvor meget der skal rettes og med hvilke bøjletyper det skal gøres. 

Prisliste