Priser
Her kan du se vores prisliste, hvis du finde mangler i prislisten kan du kontakte os for at høre nærmere.

Prisliste

Prisen er afhængig af hvor meget der skal rettes og med hvilke bøjletyper det skal gøres. 

Visitation / Konsultation

kr. 540,-

Retning af over -og underkæbefortænder

kr. 18.632,-

Retning af over -eller underkæbefortænder

kr. 8.560 - 12.710,-

Retning af over- og underkæbe

kr. 31.607 - 35.640,-

Retning af over- eller underkæbe

kr. 18.555,-

Bideskinne

kr. 3.050,-

Fjernelse af apparatur til konfirmation, pr. kæbe

kr. 1.298,-

Ny retentionstråd

kr. 2500,-

Reparation af retentionstråd

kr. 675,-

Snapskinne

kr. 1250,-

Hvis behandlingen ønskes udført  med usynlige skinner (Invisalign) vil der være tale om en merpris. Dette aftales individuelt.

Prisliste